Verksamhetsberättelse år 2019

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding

Verksamhetsberättelsen för år 2019

 

Under året har styrelsen haft 10 sammanträden. Föreningen består nu av 22 betalande medlemsföreningar. Vi har nu fördubblat uthyrningstillfällena sedan 2012. Se statistiken bil. 1-5. Efter ombyggnationer av utrymningsvägar samt ändrad skyltning blev hissen godkänd av Brandförsvaret.


Våra egna medlemsaktiviteter har bestått av en grupp med textilt skapande samt en grupp för akvarell och akrylmålning. Under påsken hade dessa grupper utställningar i våra egna lokaler samt att vi öppnade kaféet. 215 personer besökte oss och kaféet gick med liten vinst. Samma utställning ställdes till förfogande under Kulturnatten, då i ABF´s lokaler. I december kunde våra medlemsföreningar boka in sig på julbord på Ekolnsnäs.

Det blev totalt 7 sittningar (190 personer). Under sommaren hade flera medlemsföreningar olika typer av aktiviteter på gården.


Vårt samarbete med kommunen har bestått i att det givits arbetstillfällen för 1 person inom daglig verksamhet under året, samt 4 skolelever sommarjobbade hos oss med div. utomhusarbeten. På huvudbyggnaden har takfötter och vindskivor målats om, Sjöstugans alla fönster samt hönshusets fönster är lagade och målade. Fasaden på Sjöstugan är klar så när som på det vita.


Vi har städat alla förråd och slängt skrot och därigenom fått tillgång till funktionella ytor som vi kan använda t.ex. en verkstad och en bod för trädgårdverktyg. Vi har kunnat starta en volontärgrupp som hjälper oss med utearbeten.


Vi har träffats 5 ggr under hösten och kan nu ståta med en lund som man kan gå igenom. Gruppen kommer att fortsätta sitt arbete under våren 2020. En ökning av antalet arbetstagare har utökats med 50 % med huvudsakliga arbetsuppgifter såsom städ, tvätt, ev. servering och utomhusarbete.


Vi ansökte om bidrag från A. Arvsfonden för indragning av kommunalt vatten och avlopp samt bygga om köket till medlemsföreningarnas möjligheter att nyttja det för medlemsaktiviteter. Vi fick avslag på ansökan och diskuterar nu med Akademiförvaltningen om hjälp att dra in kommunalt VA.

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27