Historia om Ekolnsnäs

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding

Historia om Ekolnsnäs

Uppsala Akademiförvaltning


Föreningsgården Ekolnsnäs förvaltas idag av Uppsala Universitet, som grundades år 1477. De första 150 åren efter sitt grundande levde universitet under knappa förhållanden. Det vände emellertid år 1624, då Kung Gustav II Adolf satte sin kungliga namnteckning under ett donationsbrev som i ett slag gav universitetet över 300 gårdar och ytterligare en mängd fasta tillgångar.

Donationen blev också starten för Uppsala Akademiförvaltning, även om dess nuvarande form kom till först på 1990-talet.


Professor Gunnar Nyströms donation


Utdrag ur gåvobrev från 10 Januari 1928


Till Uppsala Universitet överlämnar undertecknad härmed såsom gåva samtliga mig tillhöriga, å den av mig för närvarande arrenderade lägenheten Ekolnsnäs vid Vårdsätra i Bondkyrko socken befintliga byggnader.


Villkor och önskemål för framtida ändamål.


Fastigheten fungerade under sina första 10 år (1928-1938) som ett barnhem enligt fastställda villkor från Professor Nyström, främst avsedda för barn tillhörande Uppsala län. Intagningen av dessa barn förmedlades genom akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vidare hade Professor Nyström flera olika önskemål och förslag till framtidig användning, bland annat hade han önskemål att Ekolnsnäs kunna upplåtas som rekreationsplats, vilket är i linje med dagens verksamhetsområden.Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27