Vem är vi

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding

Om oss

Fastigheten Ekolnsnäs uppfördes under senare halvan av 1910-talet på den idylliska platsen vid norra Ekoln, tillhörande Uppsala Universitet. Den donerades sedermera till Universitet med syfte att ge handikapprörelsen en rogivande plats för social samvaro och rekreation.

Under 2:a världskriget användes anläggningen till barnhem för finska krigsbarn och 1948 tog DHR över driften av Ekolnsnäs.

Åren 2011-2015 drev HSO Uppsala kommun (Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan gården)


På vårt senaste årsmöte, den 24:e oktober 2017, blev "Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs" en självständig fristående ideell förening med samma inriktning som tidigare. Vid detta möte gjordes stadgarna om och det valdes en ny styrelse. Medlemskap i "Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs" kan sökas av varje ideell förening som verkar för funktionshindrades intressen. Enskilda medlemmar i en medlemsförening har genom sitt medlemskap rätt till vissa rabatter vid utnyttjande av gården


Mer info

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27