GDPR

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding

GDPR   

GDPR information gällande personuppgifter:


                      


  • Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse, kontaktperson René Mosegaard e-post ekolnsnas@gmail.com
  • Vid ansökan om medlemsskap uppger du din medlemsförenings namn, organisationsnummer samt namnet på styrelseordförande eller annan kontaktperson i er förening, namn, e-post och telefonnummer. Vid bokning av Ekolnsnäs uppger du ditt namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • Vi behöver dessa uppgifter för att ni skall kunna ta del av våra medlemsförmåner/boka huset. Ekolnsnäs informera om vilka våra medlemsföreningar är via vår websida www.ekolnsnas.se under fiken medlemsföreningar, vi informera om föreningens namn, och länker till er websajt. Endast idella organisationer inom funktionshinderrörelsen kan bli medlemmer, enligt våra stadgar, och ansökan om medlemsskap behandlas av styrelsen. Alla kan boka huset, medlemsföreningar, privatpersoner och företag.
  • Vi lämner aldrig ut personuppgifter på vår hemsida, till våra samarbetspartners eller tredje part.
  • Önskar du information om vilka uppgifter vi har om dig eller din förening kontakta  René Mosegaard e-post ekolnsnas@gmail.com
  • Personuppgiftsansvarig ansvarar för att felaktiga personuppgifter blir rättade
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • Efter avslutad hyra, kommer personuppgifter att tas bort. Avslutas medlemskapet hos Ekolnsnäs, kommer information om er förening och personuppgifter att tas bort.
  • Om vi inte är överens då kan man lämna in klagomål till Datainspektionen.


 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27