Målarcirkel

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding

  MÅLAR KURS


Är du nyfiken på olika

målartekniker?

Akvarell eller Akryl.........


Du är välkommen att delta i våra målar kurser som startar

torsdagen den 3 september 2020 kl.13:00,

på Föreningsgården Ekolnsnäs Uppsala.

Cirkeln anordnas i samarbete med ABF och reumatiker föreningen.


Vi träffas varannan torsdag under våren = 6 ggr

och prövar på olika tekniker under ledning av

Shaheena Akhlaque, etablerad konstnär.


Terminsavgiften är 1200 kr för medlemmar i en

handikappförening som är ansluten till HSO-Uppsala,

ej medlemmar betalar 1500 kr.

Avgiften inkluderar kaffe/te, dock ej tilltugg.


Ev. frågor och anmälningar besvaras av Shaheena.

Telefon: 073 775 09 91.

MÅLAR KURS


Email: shaheena.konst@gmail.com

Välkomna! / Föreningsgården Ekolnsnäs.Är du hyfiken på olika målartekniker!


Du är välkommen att delta i vår målarcirkel som startar torsdagen den 27:e augusti kl.13.00,

på Föreningsgården Ekolnsnäs. 

Cirkeln anordnas i samarbete med ABF- Uppsala.


Vi träffas varannan torsdag under hösten = 8 ggr

och prövar akryl och sidenmåleri under ledning av

konstnären Shaheena Akhlaque.


Terminsavgiften är 750 kr för medlemmar i en handikappförening som är ansluten till HSO-Uppsala,för icke medlammar är avgiften 1500 kr.

Avgiften inkluderar kaffe/te dock ej tilltugg.


Ev. Frågor och anmälningar besvaras av Shaheena.

Telefon: 070-2222350.

Email: ekolnsnas@gmail.com


Välkomna HSO-Uppsala


Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27