Kallelse till årsmöte 2020

Uthyrning - Festlokal - Konferensrum - Festvåning - Events - Kurser - Teambuilding


Kallelse till årsstämma 2020


Medlemsföreningarna i Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs org.nr 802496-7559 kallas härmed till årsstämma måndag 6 april 2020 kl. 18.00 Plats för stämman: Föreningsgården Ekolnsnäs, Lövängsvägen 49, 756 55 Uppsala.

Varje medlem (förening) har rätt till en röstberättigat delegat.

Medför fullmakt!


Program


Stämman avhandlar sedvanliga ärenden: året som gått, revisors utlåtande över 2019 års förvaltning föredras, ansvarsfrihet prövas, planer för framtiden övervägs och fastställs, förtroendevalde väljs. Den som vill anmäla något ärende måste göra det i skrift senast den 23 februari, så ärendet hinner att beredas. Stämmohandlingar kan läsas online så snart de föreligger klara på www.ekolnsnas.se

Förtäring kommer att serveras till dem som har anmält sig, anmälan samt information om eventuelle allergier sker via e-post till ekolnsnas@gmail.com

 

Osa senast den 11 mars 

ekolnsnsnas@gmail.com

Copyright © All Rights Reserved                                                                                                                                   Senast uppdaterad 2020-02-27